Egy érdekeltségi egységre eső hozzájárulás taksonyi ingatlanok esetén

Természetes személyek esetében:
Befizetés ütemezése befizetendő összeg
egy összegű befizetés 165 540 Ft
egy év alatt két részletben történő fizetés 173 040 Ft
két év alatt négy részletben történő fizetés 180 540 Ft
96 havi részletben történő megfizetés esetén (nem választható) 241 440 Ft

 

Mindazon tagok, akik 96 havi részletekben kívánnak teljesíteni, és egyben a „sárga csekkes” befizetési mód mellett döntenek, – az érdekeltségi hozzájáruláson felül – készpénz átutalási megbízás feldolgozási díja fejében a tényleges önköltség (Ennek összege 2012 évben havi 220 Ft.) megfizetésére kötelesek. (Alapszabály 9. § (1) alapján)

Nem természetes személyek esetében az egyösszegű befizetés összege: 165 540 Ft

FELHÍVJUK A KÉSVE FIZETŐK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ ALAPÖSSZEG BEFIZETÉSI HATÁRIDEJÉTŐL KÉSEDELMI KAMAT KERÜL FELSZÁMÍTÁSRA - AUTOMATIKUSAN - MELYNEK MÉRTÉKE A MINDENKORI JEGYBANKI ALAPKAMAT KÉTSZERESE!