Egy érdekeltségi egységre eső hozzájárulás szigetszentmiklósi ingatlanok esetén

Természetes személy esetében
Befizetés ütemezése befizetendő összeg
egy összegű befizetés 176 175 Ft
egy év alatt két részletben történő fizetés 183 680 Ft
két év alatt négy részletben történő fizetés 191 180 Ft
96 havi részletben történő megfizetés esetén (nem választható) 255 840 Ft
Lakás takarékpénztár alapján (nem választható) 240 960 Ft

 

Mindazon tagok, akik 96 havi részletekben kívánnak teljesíteni, és egyben a „sárga csekkes” befizetési mód mellett döntenek, – az érdekeltségi hozzájáruláson felül – készpénz átutalási megbízás feldolgozási díja fejében a tényleges önköltség (Ennek összege 2012 évben havi 220 Ft.) megfizetésére kötelesek. (Alapszabály 9. § (1) alapján)

- Ugyanúgy adminisztrációs hozzájárulás terheli az LTP konstrukcióban teljesítő tagokat is, ha a „sárga csekkes” pénzügyi teljesítési módot választják.

Nem természetes személyek esetében az egyösszegű befizetés összege: 176 175 Ft

FELHÍVJUK A KÉSVE FIZETŐK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ ALAPÖSSZEG BEFIZETÉSI HATÁRIDEJÉTŐL KÉSEDELMI KAMAT KERÜL FELSZÁMÍTÁSRA - AUTOMATIKUSAN - MELYNEK MÉRTÉKE A MINDENKORI JEGYBANKI ALAPKAMAT KÉTSZERESE!