Egy érdekeltségi egységre eső hozzájárulás dunaharaszti ingatlanok esetén

Természetes személyek esetében:
Befizetés ütemezése befizetendő összeg
egy összegű befizetés 174 720 Ft
egy év alatt két részletben történő fizetés 182 220 Ft
két év alatt négy részletben történő fizetés 189 720 Ft
96 havi részletben történő megfizetés esetén (nem választható) 253 920 Ft

 

Mindazon tagok, akik 96 havi részletekben kívánnak teljesíteni, és egyben a „sárga csekkes” befizetési mód mellett döntenek, – az érdekeltségi hozzájáruláson felül – készpénz átutalási megbízás feldolgozási díja fejében a tényleges önköltség (Ennek összege 2012 évben havi 220 Ft.) megfizetésére kötelesek. (Alapszabály 9. § (1) alapján)Nem természetes személyek esetében az egyösszegű befizetés összege: 174 720 Ft

 

FELHÍVJUK A KÉSVE FIZETŐK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ ALAPÖSSZEG BEFIZETÉSI HATÁRIDEJÉTŐL KÉSEDELMI KAMAT KERÜL FELSZÁMÍTÁSRA - AUTOMATIKUSAN - MELYNEK MÉRTÉKE A MINDENKORI JEGYBANKI ALAPKAMAT KÉTSZERESE!