LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kiskunlacházi érdekeltségi egység tulajdonosok részére!

Az RSD Víziközmű Társulat a múlt hét végén értesült arról, hogy Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, megfelelve a vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak talajterhelési díj megfizetésének kötelezettségéről étesítette az RSD Viziközmű Társulat érdekeltségi körébe tartozó tulajdonosokat.

Kérjük, hogy amennyiben Ön is kapott talajterhelési díj bevallásának benyújtására vonatkozó értesítőt, és

  • Ön az RSD Víziközmű Társulat tagja, valamint
  • az RSD Víziközmű Társulat felé tartozással nem rendelkezik,

akkor Önnél az RSD Víziközmű Társulat központilag, saját „A RSD Víziközmű Társulat kijelölt érdekeltségi egységeinek vonatkozásában megvalósítani szükséges telken belüli házi csatornabekötés, és kapcsolódó villamos betáplálás kiépítése” megnevezésű projektje keretében, a már befizetett érdekeltségi hozzájárulások terhére végezteti az ingatlan hálózatra kötését. A rákötés az RSD Partisáv Önkormányzati Társulás által a KEOP-2.2.1/2F/09-2010- 0002 számú projekt keretében kivitelezett közterületi hálózatra történik.

A gerincvezeték 2015. december 31-én átadásra került, így ezen időponttól műszakilag rendelkezésre áll a hálózat. A törvényben biztosított 90 napos mentességet követően, azaz 2016. április 1. napjától azon ingatlanok esetében, ahol nem történt meg a rákötés, talajterhelési díj fizetési kötelezettség keletkezik.

Amennyiben az Ön érintett ingatlanán sem Önnek, sem a Társulatnak fel nem róható okokból még nem történt meg az ingatlan hálózatra kötése és tartozással nem rendelkezik a Társulat felé, ezen feltételek fennállásáról a Társulat elnöke igazolást állít ki.

A Társulat által kiállított igazolást a Társulat a tartozással nem rendelkező tagok esetében központilag megküldi az illetékes önkormányzat részére, így amennyiben Ön tartozással nem rendelkezik (aktuális egyenlegét ellenőrizheti az azonosító adatainak megadásával itt: EGYENLEG), Önnek nincs teendője.

Amennyiben a Víziközmű Társulat felé tartozással rendelkezik, az igazolás kiadásához kérjük, haladéktalanul fizesse be tartozását. Az elmaradás jóváíródását követően a Társulat e-mailben, és kérésre postai úton megküldi Önnek az igazolást, melyet az Önkormányzat felé kell benyújtania, a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alóli mentességre vonatkozó kérelem mellékleteként.

 

Áporka 2017.03.20

 

 

Dr. Kovács Tibor

RSD Vízikömű Társulat Elnöke