Késedelmi kamatról röviden

A Társulat az Alapító Okiratában a tagok felé vállalt tevékenysége alapján, azzal a céllal jött létre, hogy biztosítsa a szükséges önerőt, a projekt megvalósítására, annak érdekében, hogy a szennyvíz által okozott talajszennyezés megszűnjön a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ágban.

A Társulat megalapításával a projekt területén lévő tulajdonosok többsége arról döntött, hogy a szükséges önerőt biztosítja és ezzel a beruházás megvalósítását támogatja. A fizetési kötelmét a beruházás időbeli eltolódásától függetlenül a Társulat Alapító Okirata rögzíti, mint ahogy a késedelmes fizetés esetén kivetendő késedelmi kamatot is.

A Magyar Állam 2015 elején arról döntött, hogy a közterületi csatornahálózat kiépítését célzó RSD Partisáv Önkormányzati Társulás által, 2015.12.31-vel (a közbeszerzési eljárás vis major csúszása miatt egy év késedelemmel) megvalósított, KEOP projekt támogatási intenzitását megemeli, e miatt a Társulatnál elméletben önerő többlet keletkezett.

A Társulat 2015. februárjában tartott Társulati küldöttgyűlés ide vonatkozó határozatával arról döntött, hogy a befizetett érdekeltségi hozzájárulás terhére, az érdekeltségi területen tulajdonnal rendelkező a fizetési kötelezettségüket rendben teljesítő tulajdonosok részére kiépíti a közterületi projekt keretében létesített házi beemelő akna és a ház egy kitörési pontja közötti kapcsolatot, ezzel teljes mértékben megvalósítva a Társulat létrejöttének célját.

Így az eredetileg tervezett közterületi hálózaton felül a befizetett érdekeltségi hozzájárulás terhére plusz beruházást kapnak. Ennek célja a ház kitörési pontja és a házi beemelő akna közötti hálózat kiépítése. (melyet egyébként az eredeti terveknek megfelelően a tulajdonosoknak saját forrásból maguknak kellett volna megvalósítaniuk).

A Társulat saját projektjének finanszírozása a már befizetett és még befizetésre váró érdekeltségi hozzájárulásokon alapul, így a házi bekötések projekt megvalósítási határideje ennek megfelelően 2020.12.31 mely egyben a részletfizetési határidő záró dátuma is azon tulajdonosok részére, akik nem maradtak el az esedékes részletek megfizetésével.

Nemfizetés vagy késedelmes fizetés esetén a Társulatnak lehetősége van az érdekeltségi hozzájárulás, a késedelmi kamat, és a behajtáshoz kapcsolódó díjak jogi úton történő behajtására.

A hátralék megfizetéséig, hivatkozva a vonatkozó Társulati határozatra, a kiépítést (hálózatra kötést) felfüggeszti.