Ha 19050 Ft-os DPMV csekket kapott

A házi hálózatok élőre kötésével a Társulat által vállalt cél megvalósult, a kivitelezés befejeződött. A használathoz, üzemeletetéshez kapcsolódó költségek pedig minden esetben már a végfelhasználót, vagyis Önt terhelik (a szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésben, általános szerződési feltételekben, és a szolgáltató üzletszabályzatában foglalt feltételek mellett).

A DPMV Zrt. saját díjszabása szerinti, egyszeri bruttó 19050 Ft átvételi díjára sajnos a Társulatnak nincs ráhatása. Mivel az nem tartozik a Társulat Alapító Okiratában meghatározott célok közé, így azt a Társulat nem is vállalhatja át az ingatlan tulajdonosoktól.

A Társulat 2015 októberében értesült hivatalosan az érdekeltségi területén működő szennyvíz közmű szolgáltatók által a közszolgáltatási szerződés megkötésekor, az ingatlan tulajdonosok részére felszámolt, regisztrációs díjak (regisztrációs, szennyvízhálózat átvétel díja) mértékéről. Mivel a díj mértéke szolgáltatónként jelentősen eltér, a Társulat a Tagok érdekében eljárva, a szolgáltatókkal egyeztetést kezdeményezett, a szerződéskötési díjak (regisztrációs, szennyvízhálózat átvétel díja) mérséklése érdekében. Többszöri tárgyalás után, együttműködve a szolgáltatókkal, az illetékes felügyeleti szervhez, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordultunk. A DPMV Zrt. is, egyedi engedélyt kért az üzletszabályzattól eltérő mértékű díj alkalmazására. A hivatal válaszként megküldött álláspontja szerint egyedi díj alkalmazására nincs lehetőség.

A hivatal megállapítja, hogy csökkentett díjra csak akkor van lehetőség, ha a DPMV Zrt. a teljes üzemeltetési területén egységesen módosítja az üzletszabályzata vonatkozó pontját. Erre azonban a DPMV Zrt. nem volt hajlandó, így a hatályos üzletszabályzat szerinti díjat kell alkalmaznia az RSD projekt keretében is, melyet Önnek kell megfizetnie.

 

Amennyiben korábban már kapott egy kisebb összegről (6350 Ft-ról) kiállított csekket, és aztán egy 12 700 Ft-os csekket akkor önnek a DPMV Zrt. két részletben küldte meg a fizetendő 19 050 Ft átvételi díjat.